Rankas Profesionālās vidusskolas katlu mājas rekonstrukcija Rankas pagastā, Gulbenes novadā

Rankas Profesionālās vidusskolas katlu mājas rekonstrukcija Rankas pagastā, Gulbenes novadāRankas Profesionālās vidusskolas katlu mājas rekonstrukcija Rankas pagastā, Gulbenes novadā

Veiktie darbi: Projektēšana, demontāāžas darbi, zemes darbi, celtniecības darbi, labiekārtošanas darbi, elektromontāža, zibensaizsardzība, ūdensapgāde un kanalizācija, apkures sistēmas izbūve

Pasūtītājs: Rankas Profesionālā vidusskola

Gads: 
Adrese: 
Rankas pagasts, Gulbenes novads