II kārtas atkritumu apglabāšanas šūnas izbūve un atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centra izveide poligonā "Daibe"

II kārtas atkritumu apglabāšanas šūnas izbūve un atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centra izveide poligonā "Daibe"II kārtas atkritumu apglabāšanas šūnas izbūve un atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centra izveide poligonā "Daibe"

Veiktie darbi: Projektēšana, zemes darbi, šūnas vaļņa un pamatnes izbūve, meliorācijas grāvja izbūve, ceļi un laukumi, celtniecības darbi, inženierkomunikācijas, infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēmas izveide, infiltrāta baseina izveide, elektroapgāde, labiekārtošana

Pasūtītājs: ZAAO

Gads: 
Adrese: 
Daibe