Kvalitātes politika

Kopš 2001. gada uzņēmuma "SCO Centrs" vadības sistēma tiek veidota un uzturēta atbilstoši ISO 9001:2009 kvalitātes vadības sistēmas standarta prasībām.

Sertificētās darbības sfēras:

  •       -  Vispārceltniecisko darbu veikšana un vadīšana;
  •       -  Civilo un rūpniecības ēku projektēšana

 

Uzņēmuma "SCO Centrs" vadības sistēma atbilstoši ISO 9001:2009 ir sertificēta SIA "Bureau Veritas Latvia".

  •      - Sertifikāta numurs: LVRIG10016A
  •      - Sertifikāts derīgs līdz 2018. gada 15. septembrim