Būvniecība

SIA "SCO Centrs" viena no galvenajām darbības sfērām ir būvniecība. Darbības reģions - Latvija, galvenokārt Vidzeme, ieskaitot Rīgu. Darbus veicam galvenokārt kā galvenais būvuzņēmējs, akcentu liekot uz pašu spēkiem veikto darbu izpildi būvobjektos. Uzņēmums ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā sekojošās darbības jomās:

  •   - Arhitekta prakse (1.)
  •   - ēku konstrukciju projektēšana (2.2.1.)
  •   - ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība (2.4.1.)
  •   - restaurācijas darbu vadīšana un būvuzraudzība (2.4.2.)
  •   - ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība (2.4.3.)
  •   - siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība (2.4.4.)

Citās būvniecības jomās sekmīgai projektu realizācijai uzņēmums piesaista šo jomu speciālistus un uzņēmumus, kuriem ir licences specializēto darbu veikšanai.

Uzņēmumā strādā 6 sertificēti būvniecības speciālisti un 4 darbu vadītāji, kuru darba pieredze ir ne mazāka par 3 gadiem. Uzņēmuma būvgrupā kopā nodarbināti 99 darbinieki.